Students

ICAR-NATIONAL INSTITUTE FOR PLANT BIOTECHNOLOGY

Discipline of Molecular Biology & Biotechnology

ICAR-Indian Agricultural Research Institute

New Delhi-110012

B. Tech IInd Year

S. No.

Name of the Student

Roll No.

B. Tech. Students

 

 1.  

Ms. Divyanshi

100084

 1.  

Ms. Aarti Kumawat

100087

 1.  

Mr. Himanshu

100088

 1.  

Mr. Hitesh Agarwal

100091

 1.  

Mr. Soumyakanti Samanta

100093

 1.  

Ms. Ashia Newme

100095

 1.  

Ms. Krishna Priya R Menon

100111

 1.  

Mr. Arup Saha

100112

 1.  

Mr. Apoorv Singh

100113

 1.  

Mr. Muhammad Farhan Alam

100114

 1.  

Mr. Praveen Panda

100115

 1.  

Mr. Tarun Kumar Akal

100116

 1.  

Ms. Raseela N.

100117

 1.  

Mr. Anjani Meena

100118

 1.  

Mr. Manish Singh

100123

 1.  

Mr. Abhishek Das

100124

 1.  

Mr. Rahul Pandey

100146

 1.  

Ms. Shreya Sharma

100144

 1.  

Mr. Vaibhav Tripathi

100147

 1.  

Mr. Aditya Choudhary

100149

 1.  

Mr. Debasish Bouri

100150

 1.  

Ms. Kasturi Pradhan

100151

 1.  

Mr. Gurmeet

100160

 1.  

Mr. Hitesh

100167

 1.  

Mr. Shashank Karthikeya

100168

B. Tech (Biotechnology)Ist Year

S. No.

Name of the Student

Roll No.

B. Tech (Biotechnology)Ist Year

 1.  

Mr. Anurag Singh

100188

 1.  

Ms. Shatakshi Pathak

100191

 1.  

Ms. Anjana Raghunath

100195

 1.  

Mr. Mohnish Raj

100196

 1.  

Ms. Aditi Gupta

100197

 1.  

Mr. SM Puvan Adithya

100207

 1.  

Mr. Argha Jyoti Dhar

100210

 1.  

Ms. Sanvi Pathak

100217

 1.  

Mr. Suryasnata Bhattacharyya

100218

 1.  

Mr. Ayush Kumar Manjhi

100225

 1.  

Mr. Aditya Gupta

100228

 1.  

Mr. Srinaya V S

100168

 1.  

Ms.Anjali Roy

100229

 1.  

Mr. Harshit Shaurya

100234

M. Sc. (MBB)

S. No.

Name of the Student

Roll No.

Guide Name

M. Sc. (MBB) Students

 1.  

Ms. Pooja Ludhani

21758

Dr. Amol Kumar U. Solanke

 1.  

Mr. R Hari Chandana

21759

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Mr. Durgam Revanth

21760

Dr. Anil Kumar Singh

 1.  

Mr. Akshay Bharat Ghodake

21761

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Ms. Arpita Dash

21762

Dr. Deepak Singh Bisht

 1.  

Mr. Anurag Kumar

21763

Dr. Rhitu Rai

 1.  

Mr. Shreyas D.

21764

Dr. N. C. Gupta

 1.  

Mr. Jagabandhu Pan

21765

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Mr. Akash Nigam

21768

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. S. Kingslee Sujan

22036

 

 1.  

Ms. Shubhi Sinha

22037

 

 1.  

Ms. Shreya Das

22038

 

 1.  

Ms. CH Kalyani

22039

 

 1.  

Ms. Ramya Katabathini

22040

 

 1.  

Ms. Sravani Vasamsetti

22041

 

 1.  

Mr. Hareesh Kumar Mulakala

22042

 

PhD. (MBB) Registered at present: total

S. No.

Name of the Student

Roll No.

Guide Name

PhD. (MBB) Registered at present: total

 1.  

Ms. Jyotsana Tilgam

10838

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Mr. Mahendra C.

10844

Dr. Kanika

 1.  

Ms. L. Ashakiran Devi

11070

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Mr. Bipratip Dutta

11290

Dr. S.V.A.C.R. Mithra

 1.  

Mr. Akash Paul

11293

Dr. Kishor Gaikwad

 1.  

Ms. Shaziya Sultana

11367

Dr. Sharmistha Barthakur

 1.  

Mr. Krishnayan Paul

11546

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Mr. Muhammed Shamnas V.

11547

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Mr. Naresh Kumar Samal

11548

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Mr. Deepesh Kumar

11550

Dr. S. V. A. C. R Mithra

 1.  

Mr. Dhivyanandham K.

11551

Dr. Monika Dalal

 1.  

Mr. Gopal

11552

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Ms. Mareyam Mukhtar

11817

Dr. AmolKumar U. Solanke

 1.  

Mr. Jeet Roy

11818

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Ms. Vibha Kamati

11820

Dr. Monika Dalal

 1.  

Ms. Priya

11821

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Ms. Nitasana Rajkumari

11822

Dr. Tapan Kumar Mondal

 1.  

Mr. Anuj Kumar

11823

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Ms. Renu Kumari

11824

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. Priyanka Kumari

11928

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Mr. Ahmed M. Ismail

11934

Dr. Kanika

 1.  

Mr. Ashfak Siraj M. Mujawar

12099

Dr. Amolkumar U. Solanke

 1.  

Mr. Machindra Sudhir Nirgude

12100

Dr. Kishor Gaikwad

 1.  

Ms. Meena S.

12102

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Ms. Mahi Baaniya

12103

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Ms. Sheena A. Sabatina

12104

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. Sowmyapriya R.

12105

Dr. Monika Dalal

 1.  

Ms. Shahina Perween

12106

Dr. Tapan Kumar Mondal

 1.  

Mr. Viraj Gangadhar Kamble

12107

Dr. Rhitu Rai

 1.  

Ms. Anindita Barua

12108

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Mr. Nupur Kumar Hrishikeshan

12109

Dr. Kanika

 1.  

Mr. Kanishk Milind Diwekar

12228

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Mr. Sagnik Chanda

12320

Dr. Amol Kumar U. Solanke

 1.  

Ms. Ritapa Datta

12321

Dr. S. V. A. C. R. Mithra

 1.  

Ms. Rishika K S

12322

Dr. Monika Dalal

 1.  

Mr. Sampatirao Dilip

12323

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Mr. Adil Rahum Magray

12324

Dr. Sharmistha Barthakur

 1.  

Mr. Samrita Garnaik

12325

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Mr. Jeevanandhan K

12326

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Ms. Swathi S.

12327

Dr. Tapan Kumar Mondal

 1.  

Mr. Jadhav Ishwar Baban

12328

Dr. DebasisPattanayak

 1.  

Mr. Yogesh Kumar S

12329

Dr. Rhitu Rai

 1.  

Mr. Shivendra Kumar

12330

Dr. Jayanthi M.

 1.  

Mr. Gowtham T P

12331

Dr. SharmisthaBarthakur

 1.  

Ms. BiriJumsi

12332

Dr. Jayanthi M.

 1.  

Mr. Vinod Kumar

12487

Dr. Kanika

 1.  

Ms. PylaBhuvaneswari

12514

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Mr. Nikhil

12555

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Mr. Vishnu Kumar

12733

 

 1.  

Mr. Sunny Raj Konsam

12734

 

 1.  

Mr. Pradeep C

12735

 

 1.  

Ms. Jyoti

12736

 

 1.  

Mr. Tharun Kumar C J

12737

 

 1.  

Mr. Soumya Chakraborty

12738

 

 1.  

Ms. Neha Sharma

12739

 

 1.  

Mr. Deepak Ranjan Kanth

12740

 

 1.  

Mr. Sudheer Bishnoi

12742

 

 1.  

Mr. Ankit Raj

12743

 

 1.  

Mr. Rejaul SK

12744

 

 1.  

Mr. Sri Harsha Malempati

12745

 

 1.  

Mr. Pratik Prasad Singh

12855

 

 1.  

Ms. Prakriti Sharma

12861

 

 1.  

Mr. Subhash A.

12868