Students

ICAR-NATIONAL INSTITUTE FOR PLANT BIOTECHNOLOGY

Discipline of Molecular Biology & Biotechnology

ICAR-Indian Agricultural Research Institute

New Delhi-110012

S. No.

Name of the Student

Roll No.

Name of the Chairperson

Ph. D. Students

 

 1.  

Ms. Shruti Sinha

10497

Dr. Kishor Gaikwad

 1.  

Mr. Sandeep Jaiswal

10639

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Ms. Priyanka Singh

10697

Prof. N. K. Singh

 1.  

Ms. Sharani  Choudhury

10836

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Mr. Mahendra C.

10844

Dr. Kanika

 1.  

Ms. L. Ashakiran Devi  

11070

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Ms. Bablee Kumari Singh 

11071

Dr. Monika Dalal

 1.  

Mr. Sachin

11074

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Mr. Suhas G. Karkute

11288

Dr. Amolkumar U. Solanke

 1.  

Mr. Bipratip  Dutta 

11290

Dr. S.V.A.C.R. Mithra

 1.  

Ms. Sheel Yadav

11291

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Mr. Akash  Paul

11293

Dr. Kishor Gaikwad

 1.  

Mr. Saakre Manjesh

11294

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Mr. Mawuli Kwamla Azameti

11362

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. Shaziya  Sultana

11367

Dr. Sharmistha Barthakur

 1.  

Mr. W. Sandesh Tulsiram

11370

Dr. Anita Grover

 1.  

Mr. Krishnayan Paul 

11546

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Mr. Muhammed Shamnas V.

11547

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Mr. Naresh Kumar Samal

11548

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Mr. Zaherul Islam

11549

Dr. Amol Kumar U. Solanke

 1.  

Mr. Deepesh Kumar

11550

Dr. S. V. A. C. R Mithra

 1.  

Mr. Dhivyanandham K.

11551

Dr. Monika Dalal

 1.  

Mr. Gopal

11552

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Mr. Ankur Poudel

11646

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Mr. Samar Deb

11816

-

 1.  

Ms. Mareyam Mukhtar

11817

-

 1.  

Mr. Jeet Roy

11818

-

 1.  

Ms. Vibha Kamati

11820

-

 1.  

Ms. Priya

11821

-

 1.  

Ms. Nitasana Rajkumari

11822

-

 1.  

Mr. Anuj Kumar

11823

-

 1.  

Ms. Renu Kumari

11824

-

 1.  

Ms. Priyanka Kumari

11928

 

M. Sc. Students

 1.  

Mr. Akash Maity

21308

Dr. Monika Dalal

 1.  

Ms. Rekha Mahato

21309

Dr. Tapan Kumar Mondal

 1.  

Mr. Mutawar Ashfak S.

21310

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Mr. Mahamed Ashiq I.

21311

Dr. Sharmistha Barthakur

 1.  

Ms. Shwetha R

21312

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. Ankita Vilasrao Chinche

21313

Dr. Kanika

 1.  

Ms. Anindita Barua

21314

Dr. N. C. Gupta

 1.  

Mr. Gowtham T. P.

21315

Dr. P. K. Dash

 1.  

Mr. Sagnik Chanda

21488

­-

 1.  

Mr. Adil Rahim Magray

21489

-

 1.  

Ms. Rishika K S

21490

-

 1.  

Ms. Pyla Bhuvaneswari

21491

-

 1.  

Mr. Yogesh Kumar S

21492

-

 1.  

Mr. Manish Dev Pratap

21493

-

 1.  

Ms. Nuzat Banu

21494

-

 1.  

Mr. Ramesh R

21495

-

 1.  

Mr. Anik Basak

80007

-

 1.  

Ms. Lerissa Sweety Dsilva

80008

-

 1.  

Mr. Sampatirao Dilip

90006

-

 1.  

Mr. Sri Harsha Malempati

90007

-

 1.  

Ms. Olivia Niang Lun Hoih

90008

-

 1.  

Ms. Pragati Sudhakar Gajbhar

90009

-